I N F O R M A C J A

Dla osób uczestniczących w uroczystości

XII „Spotkanie Bliskie Sercu”

organizowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu w dniu 31. 08. 2019 r.

Uprzejmie informujemy, ze podczas dzisiejszego spotkania będą wykonywane a następnie rozpowszechniane zdjęcia, na których może zostać utrwalony wizerunek osób w nim uczestniczących.

Każda osoba wchodząc na teren, gdzie odbywa się dzisiejsza uroczystość, wyraża tym samym zgodę (w formie wyraźnego działania potwierdzającego jakim jest uczestnictwo w uroczystości), na utrwalanie i rozpowszechnianie danych osobowych w postaci wizerunku.

Zgoda ta jest dobrowolna i może być odwołana w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany, a nie będą stanowić jedynie szczegółu całości uroczystości utrwalonej na zdjęciach, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu (dalej: Dom), Cisewie 35, 83 – 440 Karsin, tel.: 58 687 31 19, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub do Instruktora Kulturalno – Oświatowego prowadzącego spotkanie. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez Dom Państwa danych w postaci wizerunku.

Zdjęcia będą wykonywane i rozpowszechniane poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Domu (www.dpscisewie.pl) oraz w Kronice Domu.

Celem przetwarzania Państwa wizerunku jest dokumentowanie wydarzeń realizowanych w ramach działalności statutowej Domu i rehabilitacji społecznej.

Ponadto, w wykonaniu dyspozycji treści art. 13 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1)(dalej: RODO) informujemy Państwa, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych, o których mowa powyżej jest Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu z siedzibą Cisewie 35, 83 – 440 Karsin(dalej: Dom). Kontakt: tel.:687 31 19, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
  1. We wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
  1. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  1. Odbiorcą Państwa danych osobowych w zakresie rozpowszechnionego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią udostępnioną na stronie internetowej lub Kronice Domu.
  1. Państwa dane w postaci wizerunku przetwarzane będą nie dłużej niż dwa lata na stronie internetowej oraz przez czas prowadzenia Kroniki lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie wizerunku jak również zgłoszenie sprzeciwu.
  1. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wszystkim gościom uczestniczącym w naszej uroczystości życzymy spędzenia miłych chwil w naszym Domu

bip logo

Projekt Dom Pełen Barw