28 maja 2019r nasz Dom po raz kolejny odwiedzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Kościerzynie oraz Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Karsinie .

Przeprowadzili oni pogadankę o bezpieczeństwie pt:„Uważaj na oszustów ,pamiętaj o bezpieczeństwie". Głównym celem spotkania było uświadomienie osób starszych i przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać ich w codziennym życiu, w tym związanych z oszustwami metodą „ na wnuczka, policjanta, krewnego czy administratora". Niewątpliwie spotkanie przebiegało w miłej, przyjaznej atmosferze oraz pozostawiło w świadomości Mieszkańców wiedzę dotyczącą podstawowych zasad bezpieczeństwa.

bip logo

Projekt Dom Pełen Barw