Drukuj

Spotkanie sylwestrowe było okazją do wspólnej zabawy ale i dobrym czasem do podsumowania roku 2018.

Pani Dyrektor przypomniała wydarzenia mijającego roku oraz pochwaliła wszystkich Domowników za udział w zajęciach rehabilitacji społecznej w mijającym roku. Wszyscy Mieszkańcy otrzymali symboliczny upominek. Do 12 osób, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem w działaniach na rzecz rozwoju Domu, Pani Dyrektor skierowała szczególne podziękowania i pochwały, wraz z upominkami rzeczowymi jako symboliczną nagrodę za systematyczność i pracowitość w działaniach.