×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów aktualnosciroot2017rootbarwy_dps oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów aktualnosciroot2017rootbarwy_dps oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej informuje, że rozpoczęło realizację projektu pn. „Dom pełen barw" w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2017, współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Projekt adresowany jest do 15 mieszkańców (10K i 5M) Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu i jest realizowany od 2 maja 2017 do 30 września 2017 roku. W przedsięwzięcie zaangażowani są jako wolontariusze uczniowie Gimnazjum z Zespołu Szkół nr 1 w Karsinie.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
- zajęcia z podstawowej obsługi komputera w zakresie programu graficznego PAINT, Internetu i SKYPA przy współpracy wolontariuszy,
- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik malarskich,
- wyjazdy integracyjno-edukacyjne do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni i Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie wraz z zajęciami edukacyjnymi,
- plener malarski w formie pikniku z wystawą prac mieszkańców DPS w Cisewiu.

{gallery}aktualnosci/2017/barwy_dps{/gallery}

 

bip logo

Projekt Dom Pełen Barw